آوریل 18, 2024

یوروتونل “مای فری لینک” را می فروشد

eurotunnel

www.competitionlaw.ir

شرکت یوروتونل، ارائه کننده خدمات راه آهن تونل مانش اعلام کرد که شرکت تابعه خود «مای فری لینک» را به رقیبش، دی اف دی دانمارک خواهد فروخت. قیمت این معامله اعلام نشده است.

این تصمیم پس از بروز اختلاف میان یوروتونل و مقامات ضد تراست بریتانیا اتخاذ شد زیرا بریتانیا فعالیتهای کشتیرانی یوروتونل میان فرانسه و انگلستان را در تضاد با قوانین رقابت عادلانه می دانست.

شرکت «مای فری لینک» حدود ششصد نفر کارمند دارد و مالک حدود دوازده درصد بازار مربوط به حمل و نقل دریایی در کانال مانش است.

منبع:

euronews ، ۰۸/۰۶/۲۰۱۵

https://per.euronews.com/2015/06/08/eurotunnel-sells-ferries-to-rival