می 28, 2024

توافق گازپروم و کمیسیون اروپا برسر واردات نفت و گاز به قاره سبز

گازپروم

www.competitionlaw.ir

شرکت بزرگ نفتی و گازی گازپروم روسیه با کمیسیون اروپا بر سر عدم مداخله در پیمان های تجاری کشورهای اروپای مرکزی و شرق اروپا به توافق رسید. مدیران گازپروم مهم ترین تامین کننده نفت و گاز در قاره اروپا سرانجام پس از هفت سال نزاع با کمیسیون اروپا قانع شدند که اجازه فعالیت به دیگر شرکت های نفتی در کشورهای شرق اروپا را بدهند. ۴۰ درصد انرژی های فسیلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شرکت گازپروم تامین می کند.

مارگارت وستاگر، رئیس بخش رقابت آزاد اقتصادی کمیسیون اروپا جمعه اعلام کرد که از این پس گازپروم تنها تامین کننده منابع گازی و نفتی در اروپای شرقی نخواهد بود. هشت کشور اروپای مرکزی و شرقی از جمله لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، بلغارستان و لتونی و استونی و لیتوانی نفت و گاز خود را بطور کامل از شرکت گازپروم دریافت می کنند.

ابتدا کمیسیون اروپایی با هشدار به شرکت گازپروم اعلام کرد در صورت عدم تغییر در تصمیم مدیران این شرکت مجازات و تحریم های شدید اقتصادی علیه گازپروم وضع خواهد کرد که مدیران گازپروم با پذیرش پیشنهادات کمیسیون اروپا از پرداخت جرایم مالی بری شدند. رئیس بخش رقابت آزاد اقتصادی کمیسیون اروپا می گوید در صورتی که گازپروم به تعهدات جدید عمل نکند سالانه ده درصد از درآمد این شرکت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نهادهای این اتحادیه تعلق خواهد گرفت.

مدیران گازپروم در اولین واکنش اعلام کردند که از توافق جدید با کمیسیون اروپا رضایت دارند. گازپروم در بیانیه ای که بر روی سایت این شرکت قرارگرفته است اعلام کرده که چالش های میان کمیسیون اروپا و این شرکت بصورت منطقی حل و فصل شده است. صادرات گازپروم به اروپا در سال ۲۰۱۸ با رکوردی تازه هفت درصد رشد داشته است.

منبع:

euronews ، ۲۵/۰۵/۲۰۱۸

https://per.euronews.com/2018/05/25/european-competition-commissioner-vestager-addresses-a-news-conference-on-gazprom