آوریل 18, 2024

بخشنامه رییس قوه قضاییه با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت

قوه قضاییه

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۵۷/۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ابلاغ گردید.