جولای 14, 2024

ایتالیا سهمش را در خط لوله گاز اتریش می فروشد

شرکت نفت و گاز ایتالیا، انی( Eni)، اعلام کرد که در پاسخ به حکم اتحادیه اروپا در راستای مقررات ضد انحصار تجاری، سهم ۸۹ درصدی خود در خط لوله گاز اتریش (تی آی جی) می فروشد.

خریدار سی دی پی، یک سازمان سرمایه گذاری دولتی ایتالیاست و ارزش معامله ۶۷۵ میلیون یورو بر آورد می شود.

انی از چهار سال پیش به دلیل امکان تخطی از مقررات ضد انحصار تجاری، مورد تحقیقات کمیسیون اروپا بوده است

خط لوله گاز اتریش ، گاز طبیعی را از روسیه تا مرز ایتالیا منتقل می کند.

منبع:

euronews ، ۱۰/۰۶/۲۰۱۱

https://per.euronews.com/2011/06/10/eni-s-tag-pipeline-stake-sold